#3303 Download PDG richtlijnen sociale media voor artsen

 

Handreiking van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), vastgesteld door het Federatiebestuur op 10 november 2011 en tussentijds geactualiseerd in november 2017. Deze handreiking vormt een addendum op de KNMG-richtlijn Online arts-patiënt contact (herziene versie, 2007). Artsenfederatie KNMG vertegenwoordigt ruim 59.000 artsen en studenten geneeskunde. Van de KNMG maken deel uit De Geneeskundestudent, de Federatie Medisch Specialisten, de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de Vereniging van Specialisten in ouderengeneeskunde (Verenso). www.knmg.nl/socialmedia

 

Klik hier voor de PDF

Blendle sluit deals NY Times, Wall Street Journal en Washington Post

Blendle_Beta

Blendle heeft drie gigantische deals afgerond. De belangrijkste kranten van Amerika – The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post – geven het bedrijf een wereldwijde licentie voor het verkopen van hun artikelen. De kranten zullen op korte termijn al toegankelijk worden voor Nederlandse gebruikers. Later in 2015 volgt ook een internationale versie.  Continue reading » Blendle sluit deals NY Times, Wall Street Journal en Washington Post