Post-corona research: ‘Studenten willen mix online en live colleges, docenten moeten werken aan digitale skills’

38 Thoughts All Teachers Have (But Won't Say Out Loud)

Uit onderzoek van EdTech platform StudeerSnel.nl is gebleken dat ruim 70 procent van de studenten tijdens de tweede golf meer dan 80 procent van hun studietijd online heeft besteed. Ervaringen met online onderwijs zijn niet altijd positief: studenten kunnen zich moeilijker concentreren en zijn sneller afgeleid vergeleken met fysiek onderwijs. Ook vindt 40 procent van de studenten dat  Verder zorgt de coronacrisis bij een derde voor slechtere studieresultaten en lopen de studenten achterstanden op. Daarbij vinden 4 op de 10 studenten dat docenten hun digitale skills moeten verbeteren. Deze inzichten zorgen ervoor dat bijna twee-derde van de studenten post-corona de voorkeur geeft aan een hybride vorm van onderwijs waarbij digitaal met fysiek wordt afgewisseld. 

StudeerSnel.nl vroeg 514 studenten naar hun online ervaringen tijdens de tweede coronagolf en hoe de noodgedwongen overschakeling naar online onderwijs hen is bevallen. Ruim 70 procent geeft aan meer dan 80 procent van de studietijd online onderwijs te volgen. Een derde van de studenten doet dit zelfs voor de volle 100 procent. Ruim 55 procent van de studenten vindt dat de pandemie en de daarbij ontstane toename in online onderwijs een positief effect heeft gehad op de digitaliseringsslag van hun hogeschool of universiteit.

75 procent studenten bij online colleges sneller afgeleid

Maar online onderwijs brengt ook concentratieproblemen met zich mee. Zo geeft 75 procent van de studenten aan dat zij sneller afgeleid zijn tijdens online colleges vergeleken met fysieke colleges. Met als gevolg dat bij een derde van de studenten de studieresultaten verslechterd zijn. Daarbij vindt 40 procent van de studenten dat hun professoren en docenten hun digitale vaardigheden moeten verbeteren. De toekomst van het onderwijs gebaseerd op ervaringen van afgelopen jaar zien studenten dan ook graag als een mix van online en fysiek: 62 procent van de studenten zien een hybride vorm als de ideale situatie.

WhatsApp belangrijke tool als alternatief voor de ‘wandelgangen’

Ook vroeg StudeerSnel.nl welke digitale tools worden gebruikt om met elkaar in contact te blijven. WhatsApp is met 93 procent verreweg de meest populaire tool om met mede-studenten in contact te blijven. Uit gesprekken met studenten blijkt dat WhatsApp voornamelijk wordt gebruikt om de sociale contacten te onderhouden en minder voor studiedoeleinden. Alleen al door in WhatsApp groepen aanwezig te zijn hebben studenten het gevoel met elkaar in contact te zijn en ook door te hebben wat er naast de studie in het leven van anderen speelt. Dit is ook terug te zien in de hoeveelheid studenten dat Snapchat gebruikt, zo gebruikt 25 procent van de studenten graag dit medium om te zien waar anderen zich mee bezig houden.

Wanneer studenten met docenten communiceren heeft dat een meer officieel karakter. De traditionele communicatietool e-mail is met 77 procent het meest populair. Met 25 procent staat Blackboard op plaats twee, gevolgd door Canvas. Opvallend is dat 10 procent van de studenten aangeeft via Whatsapp met hun onderwijzers te communiceren.

Hoofdstuk 1: TOP-9 van branded YouTube-kanalen
'Facebook-lek leidt tot toename SMS smishing-aanvallen' + tool Facebook leaker