Hoofdstuk 3-4: [ONDERZOEK] ‘Podcast populair onder tieners en studenten’

De populariteit van podcasts blijft goed in Nederland, met het aantal luisteraars dat sinds 2019 ongeveer is verdubbeld en een veelvoud aan beschikbare podcasts. Momenteel luistert maar liefst 48% van de Nederlanders wel eens naar een podcast, waarbij onder jongeren (12-18 jaar) dit percentage zelfs op 66% ligt. De podcast blijkt ook een belangrijke informatiebron te zijn geweest tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2023, waar meer dan een kwart van alle Nederlanders informatie uit putte via dit medium. Deze bevindingen komen voort uit de 10e meting van de Markteffect Podcast Monitor, een halfjaarlijks onderzoek dat al sinds 2019 wordt uitgevoerd. 

 

 

Belangrijke punten:

  • Bijna de helft (48%) van de Nederlanders luistert wel eens naar een podcast, een percentage dat stabiel is gebleven sinds november 2022.
  • Commercieel gezien wordt de podcast steeds aantrekkelijker, met 15% van de luisteraars die wel eens betaalt voor het luisteren naar podcasts. Deze investering loont, gezien 80% van hen tevreden is over de ontvangen content.
  • De podcast fungeert steeds vaker als informatiebron, met meer dan een kwart van de Nederlanders (28%) die het medium gebruikte om informatie te verkrijgen over de Tweede Kamerverkiezingen.

Het aantal luisteraars blijft stabiel

Markteffect meet de populariteit van podcasts sinds mei 2019. Destijds luisterde ongeveer 25% van de Nederlanders naar podcasts, een aantal dat snel is gestegen en nu al anderhalf jaar stabiel blijft, met ongeveer de helft van Nederland die regelmatig luistert. Voor het eerst is er gericht onderzoek gedaan onder jongeren (12-18 jaar), waaruit blijkt dat maar liefst 66% van hen wel eens naar podcasts luistert. Ook blijkt de podcast bovengemiddeld populair onder hoger opgeleiden (65%) en 18-35 jarigen (76%). Van degenen die niet luisteren, geeft 12% aan dat zij wel eerder naar podcasts hebben geluisterd.

Fanatieke luisteraars besteden wekelijks ongeveer 1 uur en drie kwartier aan het beluisteren van podcasts, wat consistent is met eerdere metingen. Het aanbod aan podcasts blijft groeien, met alleen al in 2023 meer dan 7.000 gepubliceerde podcasts, volgens recent onderzoek van Pointer.

Commerciële kansen

De toename van het aantal beschikbare podcasts heeft ook geleid tot een grotere interesse van adverteerders, die het medium steeds vaker gebruiken voor commerciële uitingen en partnerschappen. Het feit dat 15% van de luisteraars wel eens betaalt voor het luisteren naar podcasts (een stijging van 12% sinds mei 2023) toont aan dat dit een rendabele investering kan zijn. Bovendien staat bijna twee derde van de luisteraars open voor betalingen als dit betekent dat hun favoriete podcasts kunnen blijven bestaan.

Adverteren in podcasts blijkt effectief te zijn, zoals blijkt uit verschillende onderzoeken. Merken zien een significante stijging in merkbekendheid en merkoverweging onder luisteraars van gesponsorde podcasts.

Podcasts als informatiebron

Naast ontspanning worden podcasts steeds vaker gebruikt als bron van informatie. Bijna een derde van de luisteraars (30%) gebruikt podcasts om het algemene nieuws te volgen, terwijl 11% ze gebruikt voor sportnieuws. Opmerkelijk is dat bijna een derde van de luisteraars (28%) podcasts heeft gebruikt om op de hoogte te blijven van de Tweede Kamerverkiezingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Markteffect in december 2023 onder 2.185 Nederlanders, waarvan 1.001 podcastluisteraars. Deze tiende editie van de monitor biedt inzicht in de bekendheid, populariteit en het gebruik van podcasts in Nederland.

Hoofdstuk 3 en 4: 'Memes motiveren om meer te bewegen'
Hoofdstuk 1-3 Crowdfundingplatformen ervaren meer risico’s