Hoofdstuk 5: Facebook naar 1,7 miljard gebruikers, 80% mobiel, omzetgroei 59%!

facebookcijfers (1)

Waar Twitter toch blijvend waarschuwingen afgeeft aangaande hun rendement, gaat het Facebook voor de wind. Facebook overtreft met zijn resultaten over het tweede kwartaal de marktverwachtingen. De koers zet in de nabeurshandel een nieuwe record neer bij een koersstijging van zo’n 6 procent. De marktwaarde passeert daarmee de 350 miljard US dollar.

De omzet en kosten

De omzet bedroeg 6,44 miljard dollar door een groeiversnelling naar 59 procent (vorig jaar 39%). De advertentie-inkomsten, 97 procent van het totaal, groeiden met 63 procent en waren voor 84 procent afkomstig van mobiel (vorig jaar 76%). Van de omzet is ongeveer de helft afkomstig uit de VS en een kwart uit Europa. De groei is het hoogst in Azië (65%), gevolg door de VS (63%), Europa (53%) en overige (48%). De kosten van de omzet stegen minder snel (+37%), zodat de brutomarge opliep naar 86 procent. De verkoopkosten stegen met 32 procent, zodat het operationele resultaat (EBIT) met 116 procent steeg tot 2,75 mrd dollar. De operationele marge verbeterde naar 42,7 procent (vorig jaar 31,5%). Het nettoresultaat nam met 186 procent toe tot 2,06 mrd dollar.

Continue reading

#0001 #2001 [Event] #SMC030 en BNR radio social debat. #video #verslag

Socialmedia debat

Seats2Meats, locatie Hoog Catharijne Utrecht. De “vaste” locatie van de Social Media Club Utrecht. Met deze avond een bijzonderheid.. Niet alleen is het de verjaardag van #SMC030,  daarnaast ook een live radio-uitzending via BNR radio en het programma Gangmakers. Een van de meest populaire items op BNR. BNR Gangmakers was aanwezig om een live uitzending te verzorgen. Twee stellingen, vier experts en presentator Maarten Bouwhuis om het geheel te begeleiden. Zeer interessant om zo’n uitzending eens van dichtbij mee te mogen maken.

Stellingen

De radio uitzending werd inhoud gegeven aan de hand van diverse stellingen, zoals:

1) Door de commerciële uitingen op de Timeline is de lol er wel een beetje vanaf.

2) Adverteerders moeten steeds harder schreeuwen om op te vallen.

IMG_7620De vier aanwezige experts konden stelling nemen. Hélène van den Dungen, schrijfster van In beeld met Pinterest in 60 minutenEric van Hall, bekend van de startup CopyRobin, media-psycholoog  Mischa Koster en bestseller auteur, spreker en docent Patrick Petersen namen stelling en gaven hun mening. Voor de eerste stelling waren de meningen duidelijk: allen oneens. Bedrijven doen het steeds beter om goed in te schatten welke boodschappen relevant zijn voor iemand. Daarbij is de uitdrukking ‘ relevant ‘ nog steeds zeer subjectief. Hélène van den Dungen kon dat natuurlijk als beste beargumenteren. Met name een platform als Pinterest wordt door gebruikt om op zoek te gaan naar zaken die inspireren en kunnen dienen als voorbeeld. Een call to action is dan snel toegevoegd. Waar het volgens de panelleden vooral om gaat is de relevantie van een boodschap! Als die  aanwezig is, werkt de betaalde uiting niet storend.

De stellingen

Sprekers

De tweede stelling gaf een iets afwijkende beeld. Mischa Coster gaf aan het eens te zijn met de stelling. De andere experts niet. Bij de uitleg van Coster  kwam naar voren dat het ook hier ligt aan context en wederom de relevantie. Wanneer schreeuwen wordt gelezen als afwijkende / meer bijzonder / meer opvallend zijn, klopt de stelling. Eric van Hall gaf aan het oneens te zijn met de stelling. Zijn mening: Je komt ongevraagd op een feestje, gedraag je dan ook. Alleen een billboard plaatsen op Facebook werkt niet meer. Patrick Petersen geeft aan dat het gaat om de inhoud en relevantie. Als die aanwezig zijn, wordt een boodschap opgemerkt.

 

#804 #8804 DOWNLOAD Social Media Scorecard bestand

scorcarsss

 

#804 DOWNLOAD  hier het Social Media Scorecard bestand (PDF).

  1. Download de PDF. Lees de begeleiding en toepassing door; een scorecard kent verschillende perspectieven, zoals financieel, social media, de klant en de organisatie. De strategie moet vanuit alle deze perspectieven worden bekeken.
  2. Vul de scorecard logisch in en laat de gekozen strategie goed uitkomen in de praktische vertaalslag.
  3. Wees helder en duidelijk in de omschrijving van de gestelde doelen. Weet je zeker dat de doelen ook meetbaar zijn?

voerr