Hoofdstuk 2 oefeningen

 

Welkom bij de oefeningen hoofdstuk 2

Omschrijf in één zin wat een doelgestuurde sociale onderneming is.

Noem twee voorwaarden waar een sociaal merk aan moet voldoen.

Noem de onderdelen uit het S.O.C.I.A.L.-model.

Geef een voorbeeld van een internationaal merk dat als inspirerend sociaal merk wordt gezien.

Geef een voorbeeld van een merkstem.

Wat is een empathy map?

Leg uit in eigen woorden wat u onder het dna van een sociale onderneming verstaat.

Leg de link uit tussen klantcontact, klantreis en gebruikerservaring

Benoem twee stappen uit de transitie naar een sociale onderneming.

Beschrijf kort wat sociaal kapitaal betekent.

Dank voor uw deelname!