Hoofdstuk 3 oefeningen

Hoofdstuk 3

Welkom bij de oefeningen hoofdstuk 3

Noem twee vormen van sociaal verkopen.

Omschrijf waarom socialemediamarketing van waarde is voor een organisatie.

Benoem een onderdeel dat in een socialemediarichtlijn staat vermeld.

Benoem een doel van de inzet van socialemediamarketing.

Wat is een meerwaardepropositie?

Waarom moet je doelen kwantificeren?

Wat wordt er bedoeld met interne sociale media?

Hoe kun je medewerkers aansporen om sociale media te gebruiken?

Noem de 5 C’s van een socialemediacampagne.

Wat toont de social technographics ladder?

Dank voor uw deelname!