Hoofdstuk 8 Social Media plan: Social Media Strategy map invul-/voorbeeldbestand (PDF) DOWNLOAD

socialtled

 

Download hier de uitgebreide Social Media Strategy map inclusief (content)planning, het betreft een invul-/voorbeeldbestand (PDF) DOWNLOAD. 

  1. Deze is met Amerikaans voorbeeld ingevuld.
  2. Actueel eventueel de kanalen die je inzet.
  3. Past de strategie goed bij je SWOT/Confrontatiematrix?

 

In deze methode wordt de strategie geïmplementeerd op basis van de causaliteit van het business model van de onderneming, waarbij ook verbanden worden gelegd tussen intangibles (human capital, organization capital) en de tangible (financiële) resultaten. Voor zover bekend is dit de enige methodische aanpak tussen intangibles en tangibles, waarbij de te implementeren strategie wordt vertaald in zowel te ondernemen acties op de verschillende afdelingen en functies van de onderneming, als ook in financiële- en niet-financiële te realiseren tussenresultaten. De methode wordt grafische samengevat in onderstaand schema:

 

 

#803 #8803 #32803 #4803 4803