Hoofdstuk 8 Social media confrontatiematrix – model download #template

Een social SWOT-analyse wordt ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd. Het laat eenvoudig zien waar kansen liggen voor je onderneming en wat intern en extern nog extra aandacht vraagt. De analyse geeft richting aan de stategie en concrete doelen. In een SWOT-analyse presenteer je in een oogopslag de interne analyse op basis van de Sterktes(Strengths) en de Zwaktes(Weaknesses) van de organisatie, het product, het merk of de persoon. De externe analyse toont scanbaar de Kansen in de markt(Opportunities) en de Bedreigingen(Threats) vanuit de markt.

mPGVFLZuiO9N_kwOeuu497abvDQqhMmAzBj1o

mPGVFLZuiO9N_X0XAM13pQ1gry8WF3sp6t20r

 

 

Hoofdstuk 8 Social media confrontatiematrix – download

Klik hier voor de download 

 


#8802 4802 8802 #32802 #4802