Hoofdstuk 5 oefeningen

Hoofdstuk 5

 

Welkom bij de oefeningen hoofdstuk 5

Noem een model dat gebruikt kan worden bij het opstellen van een socialemediacampagne.

Noem drie duidelijke doelstellingen van een socialemediacampagne.

Leg in één zin uit wat er met een pixel wordt bedoeld.

Wat wordt er in een campagne met boeien en binden bedoeld?

Wat kan de rol van een influencer zijn in een campagne?

Noem een reden om te adverteren op sociale media.

Hoe kunt u RSS-content inzetten op sociale media?

Wat wordt er bedoeld met een vergelijkbare doelgroep?

Wat zijn de 5 C’s van een succesvolle campagne?

Verzin een persoonlijk thema voor een podcast.

Dank voor uw deelname!