Column Ernst Jan bos: ‘Delen, Delen en Delen!’

share-this-sharing-cloud-400x300

“Naar buiten communiceren zijn we gewend, zeker als het om zenden gaat. Maar intern communiceren wordt wel eens als veel moeilijker ervaren. En als we het lastig vinden dan gaan we gewoon lekker e-mailen en we doen een cc naar alle betrokkenen en hopen zo snel af te zijn van ons “probleem”. Als we vragen hebben verwachten we zo snel mogelijk antwoord vanuit de persoon of afdeling waar we het heen hebben gestuurd. Maar ik vraag mij dan wel eens af, wordt er wel voldoende gedeeld, gaat de juiste informatie wel rond binnen het bedrijf. 

Mens tot mens

In mijn vorige blog heb ik besproken dat ik eigenlijk niet meer geloof in B2B of B2C maar eigenlijk wel in H2H (human to human). Alleen denk ik ook wel eens dat die genoemde principes ook gelden binnen een bedrijf.

We vragen informatie aan de andere afdeling en het komt maar niet. Wat gebeurt er dan? Soms worden ze bijna boos. “Waarom heb ik het nog niet gehad…… ze weten toch hoe belangrijk dit voor mij is”. Schijnbaar ervaart de andere dat niet zo en de informatiestroom binnen het bedrijf levert eerder ergernis op dan positieve gedachten. Jammer zou ik zeggen.

Bekijk het ook eens van mens tot mens. Als we wat willen weten is het toch ook wel eens zinvol je wat te “verdiepen” in die mens. Geef ze de informatie zoals ze graag willen hebben en de juiste informatie zal veel sneller terugkomen. Als we er dan nog eens een bedankje overheen doen, wordt het helemaal als positief ervaren.

Maar eigenlijk gaat het nog veel dieper. Elke afdeling heeft zijn bijdrage aan het bedrijfsdoel en de gekozen strategie. Maar waarom eigenlijk elke afdeling specifiek? Waarom niet een gezamenlijk doel voor ogen en ieder binnen het specialisme en/of werkwijze zijn bijdragen leveren?

Zet de deuren open!

Elke afdeling heeft zijn eigen werkwijze en dat zal ook echt zo blijven. Maar door de deuren eens open te zetten naar een gezamenlijk doel en werkwijze kan meer gewerkt worden richting een doel.
Maar wat voor zin heeft het als we de deuren open zetten maar weinig laten ervaren wat er achter gebeurt. Inbound marketing is iets wat bij veel bedrijven leeft en speelt. Geef de klant en/of prospect de informatie die ze willen hebben en het kan als een magneet werken naar het bedrijf.  Ik weet dat ik hiermee alle aanhangers van deze vorm te kort doe maar toch.

Het delen van relevante informatie is hierbij wel essentieel. Alleen dan ben ik wel eens zeer verbaasd. Naar buiten toe willen we het heel graag, maar intern hebben we te maken met dichte deuren. Deuren waar de relevante informatie niet doorheen komt.
Als we nou eens die deuren openzetten en de informatie ook intern leren te delen. Het is toch zeer goed voor te stellen dat informatie vanuit de markt, laten we het de verslagen van de verkopers noemen, toch ook relevante informatie kan bevatten voor de productie en research en development. Maar waarom wordt dit dan alleen maar bij de afdeling verkoop gegeven aan de verkoopleider. Verwachten we van deze persoon dat hij alles gaat delen? Vreemde situatie vind ik dit.

“Maar dan weten zij het ook en wat kunnen ze met die informatie……” Als we dat horen hebben we nog niet door dat kennis delen macht is en niet kennis hebben. Wanneer er een groot gezamenlijk doel is, dan mag deze opmerking eigenlijk niet naar voren komen, is mijn mening. Als het wel leeft binnen een bedrijf weet men dat elke informatie relevant kan zijn. Laat de ontvanger ook maar beoordelen of het relevant is of niet. Delen kan geen kwaad. Maar deel het wel in hapklare brokken. Maak er geen complete romans van maar maak het simpel. Ik zeg wel eens als je het binnen de 140 tekens kan zeggen dan doe je het goed. En natuurlijk mag het iets meer zijn……

20140203 Kennis delen 02

Muren vallen weg

Na verloop van tijd zal men er achter komen dat het delen van deze informatie wenselijk is. Als we daarbij nog doelen stellen om het interne e-mailverkeer ook nog eens terug te schroeven gaat het veel meer leven. Minder mails vind iedereen vaak prettig!

Door het meer en meer delen van de informatie binnen het bedrijf zullen na verloop van tijd niet alleen de deuren geopend worden maar muren zullen wegvallen. Het toewerken naar een gezamenlijk doel, wat het binnenhalen van een grote klant kan zijn, of de klanten voorzien van de hem zo relevante informatie, vraagt meer dan alleen een afdeling communicatie en/of sales.

Zetten we dat zo maar even op? Nee, zeer zeker niet. Het vraagt in de praktijk veelal een aanpassing vanuit een werk- en denkwijze. En als we dat gaan vragen dan praten we over een langere tijd.
Maar mensen willen graag kennis hebben en door het delen van kennis wordt de algemene deler alleen nog maar groter. Het vraagt veelal de inzet van iemand die er op let dat er informatie op de juiste manier wordt gedeeld. Hierbij komt er veelal een community manager aan bod. Hier gaan we de volgende keer wat meer op in.

Ik hoop jullie hiermee iets meer aan het denken te zetten over de manier waarop er bij jullie kennis wordt gedeeld. Wordt het überhaupt gedeeld? Kan het niet sneller en gemakkelijker. Hoe zit het met de doelen en werkwijze. Vele vragen maar denk er maar eens over na.”

 

Auteur: Ernst Jan Bos

COVER: Handboek Social Marketing en Business
Review @HandboekSocial van @FrankWatching "Social media & business: dit is de actuele stand van zaken!"