Hoofdstuk 1: Crowdchecking: social media steeds meer invloed op het nieuws!

Hoofdstuk 1: Crowdchecking: social media steeds meer invloed op het nieuws!

Sociale media hebben steeds meer invloed op het nieuws. Het Social Media Impact onderzoek (gericht op nieuws) brengt ons wat opvallende inzichten. Nederlandse journalisten beschouwen social media steeds meer als een betrouwbare bron van informatie, op dit moment ziet 60% social media zelfs als hun belangrijkste bron! Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerend Social Media Impact (#SMING15) onderzoek dat ING heeft gehouden onder een internationale groep journalisten en PR professionals. Zie hier de presentatie:


 

Bloggen is hot

Bloggen is hot en het toenemende belang van social media zorgt ervoor dat traditionele media minder gebruikt worden. Nederlandse PR-professionals lijken zich in een overgangsfase te bevinden; zij denken nog altijd dat social media geen betrouwbare bron van informatie zijn, maar denken dat zij hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren zonder social media. Nederlandse journalisten beschouwen berichten op social media steeds meer als een betrouwbare bron van informatie. Vorig jaar waren journalisten nog enigszins terughoudend (35%), Nu beschouwt 60% van de journalisten social media zelfs als hun belangrijkste bron van informatie. De Nederlandse PR-professionals blijven echter sceptisch. Slechts 39% ziet social media als betrouwbare bron, een daling ten opzichte van vorig jaar (43%). Desondanks geeft bijna 60% aan dat zij hun dagelijkse werkzaamheden niet zonder social media kunnen uitvoeren.

Social media grotere invloed op nieuws

Meer dan de helft van de Nederlandse mediaprofessionals (63%) merkt bij hun dagelijkse werkzaamheden dat door invloed van social media er een sterke afname is van het gebruik van traditionele mediakanalen. PR-professionals hebben meer dan journalisten de indruk dat traditionele pr-middelen zoals persberichten, steeds minder relevant zijn.

Minder gebeld

Ook worden organisaties minder vaak gebeld om informatie te checken. Nieuws wordt steeds vaker en sneller online gezet en gedeeld. Niet alleen door journalisten maar ook door consumenten en professionals in een bepaalde sector. Het gebruik van ‘user generated content’ zoals foto’s, video’s en tweets zal vaker voorkomen, denkt 77% van de internationale mediaprofessionals. Real-time journalistiek en social media krijgen daarmee een steeds grotere invloed op het nieuws.

Crowd checking blijft groeien

Hoewel crowd checking al volop wordt gedaan, verwacht 67% van de Nederlandse mediaprofessionals dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen. Op dit moment wordt crowd checking het meest gedaan in de VS (72% van de mediaprofessionals) en het minst in Nederland (53%). Het onderzoek bevestigt de verwachting dat mediaprofessionals minder aan fact checking doen hoewel het niet strookt met hun ethische code. 48% van de Nederlandse journalisten vindt het belangrijker om het nieuws zo snel mogelijk te publiceren dan om eerst alle feiten te checken. 56% van de Nederlandse journalisten beschouwt de mening van de consument op social media als betrouwbaarder dan een verklaring van een organisatie.

Bloggen is hot

Wat opvalt in het onderzoek is de belangrijke rol van bloggen. Met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is het schrijven van een blog in opkomst; 80% van de journalisten heeft daar een eigen blog. PR-professionals bloggen nog niet zo actief, behalve in de VS, daar blogt 80%. Meer dan één derde van de Nederlandse journalisten schrijft een persoonlijk of zakelijk blog. De Nederlandse PR-professionals zijn iets minder actief en houden het meer zakelijk. Hoewel een blog nog niet als heel invloedrijk wordt gezien, wordt het wel steeds belangrijker. Mediaprofessionals gebruiken blogs om informatie te verzamelen. Veel Duitse journalisten gebruiken blogs om informatie te controleren door reacties of gesprekken te lezen en daarop te reageren. Facebook is in alle onderzochte landen en voor beide beroepsgroepen nog steeds het meest gebruikte platform.

Journalisten zien de social media invloed toenemen

Ondanks de goede relatie tussen journalisten en PR-professionals zijn beiden van mening dat ze door social media steeds minder afhankelijk van elkaar worden. De helft van de Nederlandse pr-professionals merkt dat journalisten minder vaak contact met ze opnemen. Een toename van 7% ten opzichte van vorig jaar. 63% van de Nederlandse journalisten merkt dat hun invloed door social media sterk is toegenomen, daar is 47% van de PR-professionals het mee eens.

Hoofdstuk 1: Crowdchecking: social media steeds meer invloed op het nieuws!

Hoofdstuk 1: Voedsel? Sociale media zijn het 'gif' voor een objectieve mening
#2108 VIDEO: Brand Community at Harley-Davidson